Oznaczenia zgodne z europejską normą EN 13792

Zawory do wody

zawór laboratoryjny do wody

 Para

 zawór laboratoryjny do wody skondensowanej

Woda
skondensowana

 zawór laboratoryjny do wody chłodzącej wchodzącej

Woda
chłodząca
wchodząca

 zawór laboratoryjny do wody chłodzącej wychodzącej

Woda
chłodząca
wychodząca

 bateria laboratoryjna do wody destylowanej

Woda
destylowana

 bateria laboratoryjna do wody czystej gorącej

Woda
czysta gorąca

bateria laboratoryjna do wody czystej zimnej

Woda
czysta zimna

 armatura laboratoryjna do wody demineralizowanej gorącej

Woda
demineralizowana
gorąca

armatura laboratoryjna do wody demineralizowanej zimnej

Woda
demineralizowana
zimna

 armatura laboratoryjna do wody do płukania

Woda
do płukania

zawory laboratoryjne do wody fontannianej gorącej

Woda
fontanniana
gorąca

zawory laboratoryjne do wody pitnej zimnej

 Woda
pitna zimna

 zawory laboratoryjne do wody pitnej gorącej

Woda
pitna gorąca

 baterie laboratoryjne do wody powierzchniowej gorącej

 Woda
powierzchniowa
gorąca

 baterie laboratoryjne do wody powierzchniowej zimnej

Woda
powierzchniowa
zimna

 baterie laboratoryjne do wody przemysłowej gorącej

 Woda
przemysłowa
gorąca

zawór laboratoryjny do wody przemysłowej zimnej

Woda
przemysłowa
zimnna

 zawór laboratoryjny do wody rzecznej gorącej

Woda
rzeczna
gorąca

 zawór laboratoryjny do wody rzecznej zimnej

Woda
rzeczna
zimna

Zawory do gazów palnych

bateria laboratoryjna do acetylenu

Acetylen

bateria laboratoryjna do butanu

Butan

 bateria laboratoryjna do butenu

Buten

 armatura laboratoryjna do etylenu

Etylen

armatura laboratoryjna do gazu miejskiego

Gaz miejski

 armatura laboratoryjna do metanu

Metan

kran laboratoryjny do propanu

Propan

 kran laboratoryjny do propan butanu

Propan butan

 kran laboratoryjny do propylenu

Propylen

Zawory do gazów łatwopalnych

kran laboratoryjny do argone methane

 Argone methane

kran laboratoryjny do ciężkiego wodoru

Ciężki wodór

 zawory laboratoryjne do hydrogen helium

Hydrogen helium

 zawory laboratoryjne do hydrogen nitrogen

Hydrogen nitrogen

zawory laboratoryjne do silanu

Silan

 zawory laboratoryjne do wodoru

Wodór

Zawory do gazów nieopalnych

 bateria laboratoryjna do argonu

Argon

bateria laboratoryjna do azotu

Azot

 bateria laboratoryjna do breathing air

Breathing Air

 

Circulating air

 

Dwutlenek węgla

 

Helium

bateria laboratoryjna do kryptonu

 Krypton

bateria laboratoryjna do neonu

Neon

 bateria laboratoryjna do sprężonego powietrza

Sprężone powietrze

 zawór do sprężonego powietrza syntetycznego

 Sprężone powietrze
syntetyczne

kran laboratoryjny do tlenku azotu

Tlenek azotu

 

Węgiel

 kran laboratoryjny do xenonu

 Xenon

Zawory do gazów toksycznych

 zawór laboratoryjny do amoniaku

Amoniak

  zawór laboratoryjny do arsenu

Arsen

 

 Chlor

 zawór laboratoryjny do chlorowodoru

Chlorowodor

 zawór laboratoryjny do dwutlenku azotu

Dwutlenek azotu

 kran do dwutlenku siarki

Dwutlenek siarki

kran laboratoryjny do fosfowodoru

Fosfowodór

zawór laboratoryjny do fosgenu

Fosgen

 zawór laboratoryjny do siarkowodoru

Siarkowodór

 armatura do tlenku węgla

 Tlenek węgla

Zawory ciśnieniowe

 bateria laboratoryjna ciśnieniowa

Ciśnieniowe

 

Wysokociśnieniowe

Niskociśnieniowe

 armatura do tlenku węgla

 Tlenek węgla

Zawory różne

Acetone

 

Formaldehyde

 

 Mathanol

 

Perchloride acid

 Propanol

 

Tichloroethylene